มั่นคง munkonggadget

Home < VDO < DAP/DAC/AMP < ลองของ : แอมป์ Acus One For Strings 5T, Shure SM58, Taylor GSmini

ลองของ : แอมป์ Acus One For Strings 5T, Shure SM58, Taylor GSmini


ทดลองแอมป์ Acus One For Strings 5T, (นั่งบังพอดี) และไมค์ Shure SM58 และกีตาร์อคูสติก Taylor GSmini Koa ครับ สุ้มเสียงเป็นอย่างไรฟังจากในคลิป บันทึกด้วย iPhone X ครับ

เครื่องดีแต่นักดนตรีห่วยว่างั้น 555