เปลี่ยนของได้ใน 7 วัน

หน้าแรก < เปลี่ยนของได้ใน 7 วัน

 

สินค้าทุกรายการที่ซื้อจากร้านมั่นคงแก็ดเจ็ท ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นที่สาขา หรือ ช่องทางออนไลน์ หากชำรุดเสียหายสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน ทันที ***

 

วิธีการเคลมสินค้า


 

เงื่อนไขละรายละเอียดของการเคลมสินค้าภายใน 7 วัน มีดังนี้
 

1. สินค้าที่เสียหาย บกพร่องจากการใช้งานปกติ และมีการตรวจสอบว่าชำรุดเสียหายจากการผลิต และส่งผลต่อการใช้งาน กล่องและ
อุปกรณ์ภายในต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 

 

 

2. กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี , อุบัติเหตุต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการชำรุดเสียหาย เช่น ตกน้ำ สายขาดจากกัน , ก้านหัก รวมถึงสินค้าที่มีการดัดแปลงใดๆ  ไม่สามารถเคลมสินค้าได้จ้า

 

 

 

 

 
3. กรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย หลังจาก 7 วัน ท่านสามารถทำการเคลมสินค้าได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    3.1 เคลมสินค้าด้วยตนเองที่สาขาของร้านมั่นคงแก็ดเจ็ททั้ง 7 สาขาจ้า
    3.2 ส่งสินค้ามาเคลมที่ร้านมั่นคงแก็ดเจ็ท โดยสามารถแจ้งความประสงค์การเคลม เมนู “แจ้งสินค้ามีปัญหา” บริเวณ Site Map ด้านล่างเว็บ  เมื่อทางทีมงานได้รับเรื่องแล้วจะรีบติดต่อกลับทางโทรศัพท์โดยเร็วทีสุดจ้า


 

***หมายเหตุ***  

       สินค้าจากแบรนด์ Bose , Sony และ Beats  ไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน แต่จะรับประกันระยะเวลาตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจ้า ซึ่งท่านสามารถส่งเคลมกับศูนย์บริการได้โดยตรง หรือ ส่งเคลมผ่านร้านมั่นคงแก็ดเจ็ทได้เช่นกันจ้า  เมื่อทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้วจะดำเนินการประสานงานกับศูนย์บริการต่อไปจ้า