มั่นคง munkonggadget

หน้าแรก < โปรโมชั่น < โปรโมชั่น ร้อนนี้...มีเบิ้ล จ้าๆๆ

โปรโมชั่น ร้อนนี้...มีเบิ้ล จ้าๆๆ

 


โปรโมชั่น ร้อนนี้...มีเบิ้ล จ้าๆๆ

หน้าร้อนนี้ ใครที่มีมั่นคงพอยท์เก็บเอาไว้ ถึงเวลาเอาออกมาใช้แล้วจ้าๆๆ

เพราะ 1 มั่นคงพอยท์ มีค่าเท่ากับ 2 บาทเลยจ้าๆๆ

-------------------------------------

กติกามีดังต่อไปนี้จ้าๆๆ

1. มั่นคงพอยท์ 1 คะแนนมีค่า 2 บาท

2. สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

3. สามารถใช้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่ระบุเอาไว้ด้านล่างจ้าๆๆ

-------------------------------------

รายการสินค้าที่ร่วมรายการ


Alessandro
- MS1 Retro จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- MS1e จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- MS2e จำกัดพอยท์สูงสุด 1000 พอยท์
- MS Pro e จำกัดพอยท์สูงสุด 2,000 พอยท์

Astell&Kern
- AK70 MKII จำกัดพอยท์สูงสุด 2,000 พอยท์
- KANN จำกัดพอยท์สูงสุด 3,000 พอยท์

Apina
- AM 1 จำกัดพอยท์สูงสุด 50 พอยท์
- AM2 จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- AM3 จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- AM4 จำกัดพอยท์สูงสุด 50 พอยท์
- AM5 จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- S501 Small จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- S502 Small จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- S501 Large จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- S502 Large จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์

Audio Technica
- M20X จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- M30X จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- M30X Special Edition จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- M40X จำกัดพอยท์สูงสุด 200 พอยท์
- M50X Black/White จำกัดพอยท์สูงสุด 200 พอยท์
- M50X Grey จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- M50X Red จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- M70X จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SR5 BT จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SR9 จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์
- MSR7 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- MSR7 SE จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- MSR7 NC จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- DSR7 BT จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- DSR9 BT จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์
- ES10 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- LS50is จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- LS70is จำกัดพอยท์สูงสุด 200 พอยท์
- LS200is จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- LS300is จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- LS400is จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์

B&W
- P3 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- P5 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- P5 Wireless จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์
- P7 จำกัดพอยท์สูงสุด 1,500 พอยท์
- P7 Wireless จำกัดพอยท์สูงสุด 2,000 พอยท์
- PX จำกัดพอยท์สูงสุด 1,500 พอยท์

Beats
- urBeats3 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Beats X จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Powerbeats3 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Solo3 จำกัดพอยท์สูงสุด 1000 พอยท์
- Studio3 จำกัดพอยท์สูงสุด 1500 พอยท์

Grado
- eGrado จำกัดพอยท์สูงสุด 300 พอยท์
- iGe จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- GR8e จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- GR10e จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์
- SR60e จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SR80e จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SR125e จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SR225e จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SR325e จำกัดพอยท์สูงสุด 1000 พอยท์
- RS2e จำกัดพอยท์สูงสุด 1,500 พอยท์
- RS1e จำกัดพอยท์สูงสุด 2,000 พอยท์
- PS500e จำกัดพอยท์สูงสุด 2,000 พอยท์

Harman Kardon
- Onyx Mini จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Onyx Studio4 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Esquire2 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Aura Studio2 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Go+Play Mini จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์

JBL ทุกรุ่น
- T290 จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- E45BT จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- E55BT จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- E55BT Quincy จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- Everest 100 BT จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- Everest 300 จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- Everest Elite 300 จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- JBL Free จำกัดพอยท์สูงสุด 300 พอยท์
- Reflect Fit จำกัดพอยท์สูงสุด 300 พอยท์
- Under Armour จำกัดพอยท์สูงสุด 300 พอยท์
- Under Armour HR จำกัดพอยท์สูงสุด 300 พอยท์
- Trip จำกัดพอยท์สูงสุด 200 พอยท์
- Horizonจำกัดพอยท์สูงสุด 200 พอยท์
- Flip 4 จำกัดพอยท์สูงสุด 200 พอยท์
- Pulse3 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Charge3 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Xtreme จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Boombox จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์
- Authentic L8 จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์
- Authentic L16 จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์

Marshall

- Mode จำกัดพอยท์สูงสุด 200 พอยท์
- Mode EQ จำกัดพอยท์สูงสุด 200 พอยท์
- Major II BT จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- Mid จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Monitor จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Monitor BT จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Stockwell จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Kilburn จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Acton จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Acton Multi จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Stanmore จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์
- Stanmore Multi จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์
- Woburn จำกัดพอยท์สูงสุด 1,500 พอยท์
- Woburn Multi จำกัดพอยท์สูงสุด 1,500 พอยท์

Sennheiser
- CX1.00 จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- CX2.00i/G จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- CX3.00 จำกัดพอยท์สูงสุด 100 พอยท์
- CX6.00BT จำกัดพอยท์สูงสุด 200 พอยท์
- CX7.00BT จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- HD4.30i/G จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- HD559 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- HD569 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- HD579 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- HD599 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- HD600 จำกัดพอยท์สูงสุด 1,500 พอยท์
- HD650 จำกัดพอยท์สูงสุด 1,500 พอยท์
- GSP300 จำกัดพอยท์สูงสุด 200 พอยท์
- GSP350 จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- GSP500 จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- GSP600 จำกัดพอยท์สูงสุด 250 พอยท์
- Game One จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Game Zero จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- GSX1000 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Momentum In Ear จำกัดพอยท์สูงสุด 300 พอยท์
- Momentum In Ear Wireless จำกัดพอยท์สูงสุด 300 พอยท์
- Momentum In Ear Free Wireless จำกัดพอยท์สูงสุด 300 พอยท์
- Momentum จำกัดพอยท์สูงสุด 300 พอยท์
- Momentum M2 i/G จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- Momentum M2 AE BT จำกัดพอยท์สูงสุด 1,000 พอยท์

SHURE
- SE112 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SE112M+ จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SE112 Wireless จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SE215 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SE215 Special Edition จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SE215M+ จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SE215 Wireless จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SE215 Wireless Special Edition จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SE315 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SE425 จำกัดพอยท์สูงสุด 1000 พอยท์
- SE535 จำกัดพอยท์สูงสุด 1,500 พอยท์
- SE846 จำกัดพอยท์สูงสุด 2,000 พอยท์
- SRH240A จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SRH440 จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SRH840A จำกัดพอยท์สูงสุด 500 พอยท์
- SRH940A จำกัดพอยท์สูงสุด 1000 พอยท์

Sony
- WI 1000x จำกัดพอยท์สูงสุด 1500 พอยท์
- WF 1000x จำกัดพอยท์สูงสุด 1000 พอยท์
- WH 1000x M2 จำกัดพอยท์สูงสุด 1000 พอยท์

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. นี้จ้าๆๆ

สามารถซื้อสินค้าได้ที่ร้านมั่นคงแก็ดเจ็ททุกสาขา หรือถ้าไม่สะดวกมาจะสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกัน จัดส่งทาง Kerry Express เร็วจี๋ มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ้าๆๆ

..............................................................
สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ร้านมั่นคงทั้ง 7 สาขาจ้า
- เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 3 โทร. 02-884-5228
- สยามพารากอน ชั้น 2 โทร. 02-610-9982
- อัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 3 โทร. 02-652-1759
- พาราไดซ์พาร์ค ชั้น 2 โทร. 02-780-2078
- พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ ชั้น M โทร. 02-656-6101
- พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ชั้น 1 โทร. 02-953-5425
- สาขาออนไลน์ โทร. 097-050-3420
หรือโทรสอบถามได้ที่ :
097-050-3420 มั่นคงออนไลน์ (คุณแฮ็ค)
063-920-5777 มั่นคงออนไลน์ (คุณมด)
www.munkonggadget.com
Email : info@munkonggadget.com
Line@ : @munkonggadget
Youtube : www.youtube.com/munkonggadgetREVIEWS